2020 он дахь Оффшоринг

2008 онд нийт 80 тэрбум долларын бизнес, технологийн оффшор үйлчилгээний зах зээлээс 58 тэрбум долларын орлого /үүний 46 тэрбум нь экспорт, мөн 1998 онд 4 тэрбум доллар байсан/-оороо Энэтхэг улс дэлхийн бизнес, технологийн оффшор үйлчилгээ /БТОҮ/-ний зах зээлийг тэргүүлсэн.

McKinsey-ийн тооцоогоор энэхүү зах зээлийн ирээдүйн боломж өндөр байх ба 2020 он гэхэд БТОҮ-ний зах зээл 500 тэрбум долларт хүрнэ. Ингэж 6 дахин өссөн ч энэхүү салбар боломжит зах зээлийнхээ 1/3-ийг л ашиглах ба McKinsey-ийн тооцоогоор нийт зах зээлийн багтаамж нь 1.65-1.80 триллион доллар байх боломжтой аж.Эх сурвалж:
McKinsey

Хэн юу хэлэв

Нийтлэлүүд

CEO.MN

Зорилго
Эдийн засаг, бизнес, СЕО-г тойрсон асуудал /гадаад болон дотоод/-аар ажиглалт, судалгаа хийж олсон шинэлэг санаа, мэдлэг, мэдээлэлээ таньтай хуваалцана.
Баримтлах зарчим
- Бүгдийг бус чухлыг нь нийтлэнэ.
- Уншигчийг хүндлэх үүднээс олон баннер байршуулахгүй.
- Аливаа спонсор, хамтын ажиллагаанд нээлттэй байна.